Cambridge practice tests for IELTS 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vanessa Jakeman, Cla McDowell

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0521497663

ISBN-10: 0521497671

Ký hiệu phân loại: 428.0076 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 1996

Mô tả vật lý: IV, 154 s. : , ill. , 2 lydkassetter

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 95465

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH