History of the world in 1,000 objects.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1409354660

ISBN-10: 1465422897

ISBN-13: 978-1409354666

ISBN-13: 978-1465422897

Ký hiệu phân loại: 909 World history

Thông tin xuất bản: London : Dorling Kindersley Limited, 2014

Mô tả vật lý: 480 pages : , illustrations (some color), color maps ; , 31 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 95558

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH