Nghiên cứu thiết kế hệ thống nhận dạng chai bị lỗi trong dây chuyền sản xuất beer

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đoàn Nguyên Mỹ, Võ Hoàng Duy

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 006 Special computer methods

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2013

Mô tả vật lý: 94tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 95750

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.890
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH