Phân lập tuyển chọn vi sinh vật xử lý loại bỏ Nitơ trong nước thải chế biến thủy sản

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Huỳnh Văn Thành, Nguyễn Hoài Hương

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 628.35 Secondary and tertiary treatment

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2013

Mô tả vật lý: 111tr. ; , 9cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 95752

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH