Nolo's encyclopedia of everyday law : answers to your most frequently asked legal questions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Shae Irving

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1413313213

ISBN-10: 1413313477

ISBN-13: 978-1413313215

ISBN-13: 978-1413313475

Ký hiệu phân loại: 349.73 Law of specific jurisdictions, areas, socioeconomic regions, regional intergovernmental organizations

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Nolo, 2011

Mô tả vật lý: 494 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 95893

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH