Fashion designer's handbook for Adobe Illustrator [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marianne Centner, Frances Vereker

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 677.022 Designs (Working patterns)

Thông tin xuất bản: Chichester, U.K. : Wiley, 2011

Mô tả vật lý: xi, 200 p. : , ill. (chiefly col.)

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 95921

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH