International economics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert M Dunn, John H Mutti

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415311535

ISBN: 0415311543 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 337 International economics

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 2004

Mô tả vật lý: xxvi, 518 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 96036

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH