Polymers for PEM fuel cells

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hongting Pu

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118329405

Ký hiệu phân loại: 621.31 Generation, modification, storage, transmission of electric power

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley, 2015

Mô tả vật lý: pages cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 96090

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH