Foundations of physical law

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter Rowlands

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9814618373

Ký hiệu phân loại: 530 Physics

Thông tin xuất bản: Hackensack, New Jersey : World Scientific, 2015

Mô tả vật lý: pages cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 96103

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH