Nghiên cứu ứng dụng một số chất keo tụ trong xử lý nước thải dệt nhuộm

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Thị Thúy, Nguyễn Công Hào

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 628.35 Secondary and tertiary treatment

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2013

Mô tả vật lý: 78tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 96188

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 628.350
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH