Nghiên cứu những đóng góp của bãi lọc ngầm dòng chảy đứng kết hợp bãi lọc ngầm dòng chảy ngang trồng cây môn nước trong xử lý nước rỉ rác

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Công Hào, Trần Minh Tâm

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 628.3 Sewage treatment and disposal

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2014

Mô tả vật lý: 77tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 96385

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 628.300
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH