Cơ sở tâm lý học ứng dụng. Tập 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đặng Phương Kiệt

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 158 Applied psychology

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001

Mô tả vật lý: 758tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 96463

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH