Điều khiển tay máy 3 bậc tự do theo thuật toán PID cải tiến

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đồng Văn Hướng, Phạm Công Vũ

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.892 Robots

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2013

Mô tả vật lý: 47tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 96464

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.892
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH