The hospital for special surgery rheumatoid arthritis handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Lockshin, Suzanne Loebl, Stephen A Paget

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471410454

Ký hiệu phân loại: 616.7 *Diseases of musculoskeletal system

Thông tin xuất bản: New York, NY : J. Wiley & Sons , 2002

Mô tả vật lý: 288 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 96914

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH