Comprendre et appliquer Sun Tzu : la pensée stratégique chinoise : une sagesse en action

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pierre Fayard

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-2100513291

Ký hiệu phân loại: 158 Applied psychology

Thông tin xuất bản: Paris : Dunod, 2007

Mô tả vật lý: x, 230 p. ; , 22

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 97047

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH