Emotional intelligence for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven J Stein

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780470157329 :

Ký hiệu phân loại: 152.4 Emotions

Thông tin xuất bản: Mississauga, Ont. : J. Wiley, 2009

Mô tả vật lý: xx, 334 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 97420

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH