Core strength for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: LaReine Chabut

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470417773

ISBN-13: 978-0470417775

Ký hiệu phân loại: 613.71 Exercise and sports activities

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc., 2009

Mô tả vật lý: xviii, 338 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 97431

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH