Marketing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Claude Demeure

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-2100513390

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Paris : Dunod, 2008

Mô tả vật lý: xxi, 400 p. : , ill. ; , 20 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 97615

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH