Nuclear energy : an introduction to the concepts, systems, and applications of nuclear processes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Keith E Holbert, Raymond L Murray

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0124166547

Ký hiệu phân loại: 621.48 Nuclear engineering

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier, 2015.

Mô tả vật lý: xvii, 550 pages : , illustrations ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 97778

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH