What you can change-- and what you can't [electronic resource] : the complete guide to successful self-improvement : learning to accept who you are

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Martin E. P Seligman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0307498700

ISBN-13: 978-0307498700

Ký hiệu phân loại: 158.1 Personal improvement and analysis

Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books , 2007

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 98952

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH