7 weeks to 100 push-ups : strengthen and sculpt your arms, abs, chest, back and glutes by training to do 100 consecutive push-ups

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steve Speirs

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1569757070

ISBN-13: 978-1569757079

Ký hiệu phân loại: 613.71 Exercise and sports activities

Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Ulysses Press, 2009

Mô tả vật lý: 144 p. : , ill. ; , 18 x 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 98968

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH