Alexander's care of the patient in surgery.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Donna R McEwen, Jane C Rothrock

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0323089429

ISBN-13: 978-0323089425

Ký hiệu phân loại: 617 Miscellaneous branches of medicine Surgery

Thông tin xuất bản: St. Louis, Missouri : Elsevier/Mosby, 2015

Mô tả vật lý: xx, 1226 pages : , color illustrations ; , 28 c

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 98987

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH