Easy algebra step-by-step

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William D Clark, Sandra K McCune

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 007176724X

ISBN-13: 978-0071767248

Ký hiệu phân loại: 512 Algebra

Thông tin xuất bản: New York ; London : McGraw Hill, 2012

Mô tả vật lý: vii, 247 p. : , ill, ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 99258

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH