Nghiên cứu thực trạng chất thải y tế tỉnh Bình Dương đề xuất phương án xử lý và định hướng đến năm 2020

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Công Hào, Nguyễn Thanh Bình

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 628.4 Waste technology, public toilets, street cleaning

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2015

Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 99369

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH