Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thực phẩm Nguyên Bình

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Phước Kinh Kha, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 657 Accounting

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2014

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 99484

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH