Understanding social science research

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thomas R Black

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0761973680

ISBN: 0761973699 (PBK.)

Ký hiệu phân loại: 300 Social sciences

Thông tin xuất bản: London ; Thousand Oaks : Sage, 2002.

Mô tả vật lý: ix, 272 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 99964

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH