Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 20 kết quả
Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải của một số nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương và...
Tác giả: Huỳnh Sơn Tùng, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất chương trình nâng cao năng lực quản lý môi trường cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên đị...
Tác giả: Lê Thành Tài, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.408
 
Đánh giá các nguồn nước thải công nghiệp vào kênh Tham Lương và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm
Tác giả: Trần Văn Dũ, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Đánh giá hiện trạng môi trường lao động tại công ty Acquy GS Việt Nam và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm
Tác giả: Nguyễn Đình Quang, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Đánh giá hiện trạng môi trường Thảo Cầm Viên Sài Gòn và đề xuất biện pháp xử lý
Tác giả: Nguyễn Tuyết Quỳnh Đào, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý chất thải nguy hại tại khu công nghiệp Hoàn Gia-Long An
Tác giả: Mai Tiến Dũng, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.4
 
So sánh khả năng hấp thụ phụ màu giữa nano chitosan các hạt gel chitosan có kích cỡ khác nhau và than hoạt tính
Tác giả: Ngô Văn Tuấn, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  573.774
 
Nghiên cứu thực trạng chất thải y tế tỉnh Bình Dương đề xuất phương án xử lý và định hướng đến năm 2020
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.4
 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi heo phù hợp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Tác giả: Nguyễn Cao Trí, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động tại các công ty sản xuất gạch men tron...
Tác giả: Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7
 

Truy cập nhanh danh mục