Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 39 kết quả
Quản trị rủi ro và khủng hoảng
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.155
 
Logistics những vấn đề cơ bản
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.5
 
Giáo trình kỹ thuật ngoại thương
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2000
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  382.092
 
Giáo trình kỹ thuật ngoại thương
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  382.1
 
Đàm phán trong kinh doanh quốc tế
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  337.11
 
Quản trị rủi ro và khủng hoảng
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.155
 
Quản trị Logistics
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân
Xuất bản: TP HCM: Tổng hợp TPHCM, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.45
 
Quản trị chiến lược
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
Quản trị xuất nhập khẩu
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  382.068
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục