Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Xử lý thống kê số liệu thực nghiệm và những ứng dụng trong ngành dệt may
Tác giả: Nguyễn Văn Lân
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519.5024677
 
Vật liệu dệt
Tác giả: Nguyễn Văn Lân
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  677.0283
 
Vật liệu dệt
Tác giả: Nguyễn Văn Lân
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  677.0283
 
Thiết kế công nghệ dệt thoi cấu trúc vải
Tác giả: Nguyễn Văn Lân
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  677
 
Kỹ thuật xây dựng ứng dụng ASP.NET . Tập 1
Tác giả: Nguyễn Văn Lân, Phương Lan
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Kỹ thuật xây dựng ứng dụng ASP.NET. Tập 3
Tác giả: Nguyễn Văn Lân, Phương Lan
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.276
 
Kỹ thuật xây dựng ứng dụng ASP.NET. Tập 2
Tác giả: Nguyễn Văn Lân, Phương Lan
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.276
 
Văn phòng công ty Dulux
Tác giả: Nguyễn Văn Lân, Hồ Thị Thanh Nhàn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục