Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Adobe Fireworks CS5 : the official training workbook from Adobe Systems
Tác giả: Jim Babbage
Xuất bản: San Jose Calif: Adobe Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Adobe Illustrator CS5 classroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems
Tác giả:
Xuất bản: San Jose CA: Adobe Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Adobe Photoshop CS5
Tác giả:
Xuất bản: Berkeley Calif: Adobe Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Organize your photos with Adobe Photoshop Elements 3
Tác giả: Michael Slater
Xuất bản: Berkeley Calif: Adobe Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.686
 
Adobe® Illustrator® CS2 CLASSROOM IN A BOOK®
Tác giả: Creative Team Adobe
Xuất bản: Berkeley Calif: Adobe Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.686
 
Adobe® InDesign® CS2 CLASSROOM IN A BOOK®
Tác giả: Creative Team Adobe
Xuất bản: Berkeley Calif: Adobe Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.686
 
Adobe Illustrator CS3
Tác giả: Karlins David
Xuất bản: Berkeley CA: Adobe Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.686
 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium : classroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems
Tác giả:
Xuất bản: Berkeley Calif: Adobe Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Adobe illustrator CC 2015 release
Tác giả: Brian Wood
Xuất bản: : Adobe Press, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Adobe Illustrator CS6 : classroom in a book
Tác giả:
Xuất bản: San Jose Calif: Adobe Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục