Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 173 kết quả
Real Listening and Speaking 2 = luyện kỹ năng nghe-nói tiếng Anh
Tác giả: Sally Logan, Đỗ Nhung, Craig Thaine
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Expanding Tactics for Listening = luyện nghe tiếng Anh
Tác giả: Jack C Richards, Hồng Đức
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Let's talk 1 Student's book
Tác giả: Leo Jones, Hồng Đức
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Đàm thoại tiếng anh cấp tốc
Tác giả: Hoàng Yến
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Let's talk 1 Student's book
Tác giả: Leo Jones, Hồng Đức
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Effective meettings : Teacher's book
Tác giả: Jeremy Comfort
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Effective presentations : Teacher's Book
Tác giả: Jeremy Comfort
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Effective Presentations
Tác giả: Jeremy Comfort, York Associates
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1995
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Business Opportunities : Workbook
Tác giả: Vicki Hollett, Michael Duckworth
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Enterprise Three : Tiếng Anh trong thương mại
Tác giả: Judy West, CJ More
Xuất bản: TpHCM: Trẻ, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 

Truy cập nhanh danh mục