Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Sinh học đại cương
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  570
 
Thực hành sinh học
Tác giả: Nguyễn Thị Hai, Nguyễn Hoài Hương, Phạm Minh Nhựt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  570
 
Sinh học 2
Tác giả: Trịnh Thị Lan Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  570
 
Thực tập sinh học đại cương 1 : Bài giảng
Tác giả: Lê Thị Vu Lan, Phạm Minh Nhựt
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  570
 
Thực hành sinh học
Tác giả: Nguyễn Thị Hai, Nguyễn Hoài Hương, Phạm Minh Nhựt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  570
 
1

Truy cập nhanh danh mục