Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 719 kết quả
Synthesis simulation and control of parallel robot with three degrees of freedom : 05.13.01 systems analysis, informati...
Tác giả: Vo Dinh Tung
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: , 2011
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  629.892
 
PIC BASIC projects : 30 projects using PIC BASIC and PIC BASIC PRO [electronic resource]
Tác giả: Dogan Ibrahim
Xuất bản: Amsterdam Boston London: Elsevier, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
PICAXE microcontroller projects for the evil genius elektronisk ressurs
Tác giả: Ron Hackett
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
Advances in robotics research [electronic resource] : theory, implementation, application
Tác giả: Torst Krogër, Friedrich M Wahl
Xuất bản: Braunschweig: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Make an Arduino-controlled robot
Tác giả: Michael Margolis
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
Real world instrumentation with Python
Tác giả: John M Hughes
Xuất bản: Sebstopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Programmable logic controllers
Tác giả: W Bolton
Xuất bản: Burlington MA: NewnesElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
Making things talk : [practical methods for connecting physical objects]
Tác giả: Tom Igoe
Xuất bản: North Sebastopol CA: OReilly Media, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
Control design techniques in power electronics devices
Tác giả: Hebertt J Sira Ramírez, Silva-Ortigoza Ramón
Xuất bản: London: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Điều khiển bám cho robot di động đa hướng dùng bộ điều khiển trượt
Tác giả: Lê Hoàng Sang, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 

Truy cập nhanh danh mục