Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 44 kết quả (0.0156625 giây)
Kinh tế và tài nguyên đất
Tác giả: Ngô Đức Cát
Hà Nội: Nông Nghiệp, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 333
 
Climate Strategy : Between Ambition and Realism
Tác giả: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbele
: Amsterdam University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 333
 
The Economics of Water [electronic resource] : Rules and Institutions
Tác giả: Georg Meran
Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 333
 
Carbon Pricing in Japan [electronic resource]
Tác giả: 
Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 333
 
From efficiency to reduction : Tackling energy consumption in a cross disciplinary perspective
Tác giả: Federico Savini
: In Planning, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 333
 
Human Robot Interaction
Tác giả: Nilanjan Sarkar
Croatia: IntechOpen, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 333
 
Energy Policy and International Competitiveness
Tác giả: Maurizio Grassini
Firenze: Firenze University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 333
 
The Economics of Water : Rules and Institutions
Tác giả: Georg Meran
Cham Switzerland: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 333
 
Societies beyond oil [electronic resource] : oil dregs and social futures
Tác giả: John Urry
London New York: Zed Books, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 333
 
The Future European Energy System [electronic resource] : Renewable Energy, Flexibility Options and Technological Progre...
Tác giả: 
Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 333
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục