Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 29 kết quả (0.015625 giây)
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Đề Thủy
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 335.4346
 
Giáo trìnhTư tưởng Hồ Chí Minh : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí...
Tác giả: 
Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 335.4346
 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Ch...
Tác giả: 
Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 335.4346
 
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Ch...
Tác giả: 
Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 335.4346
 
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: 
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 335.4346
 
Những bài giảng về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Khánh Bật
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2000
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 335.4346
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và quản lý kinh tế : Sách chuyên khảo
Tác giả: Nguyễn Thế Hinh
Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.4346
 
Nghiên cứu, giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh : sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Quốc Thẩm
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.4346
 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: 
Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 335.4346
 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: 
: ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 335.4346
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục