Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Graphs, Algorithms, and Optimization
Tác giả: Kocay William, Donald L Kreher
Xuất bản: : Chapman HallCRC, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.5
 
Lý thuyết đồ thị
Tác giả: Lê Mậu Gia Bảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  511.5
 
Giáo trình lý thuyết đồ thị
Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Đức Nghĩa
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  511.5
 
Lý thuyết đồ thị
Tác giả: Nguyễn Cam, Chu Đức Khánh
Xuất bản: TpHCM: Trẻ, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  511.5
 
Graph Theory
Tác giả: Reinhard Diestel
Xuất bản: : Springer, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.5
 
Graph Theory with Applications
Tác giả: J A Bondy, U S R Murty
Xuất bản: London: North Holland, 1976
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.5
 
Giáo trình lý thuyết đồ thị
Tác giả: Trương Mỹ Dung
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  511.5
 
Planar Graph Drawing
Tác giả: Takao Nishizeki, Saidur Rahman
Xuất bản: : World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.5
 
Graph theory, combinatorics, and algorithms : interdisciplinary applications
Tác giả: Martin Charles Golumbic, Irith Ben-Arroyo Hartman
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.5
 
Data correcting approaches in combinatorial optimization
Tác giả: Boris Goldengorin, P M Pardalos
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục