Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 56 kết quả
Geometry and topology [electronic resource]
Tác giả: Miles Reid, Szendrői Balász
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516
 
Geometrie
Tác giả: Audin Michèle
Xuất bản: France: EDP Science, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516
 
Schaum's outlines, geometry : includes plane, analytic, and transformational geometries
Tác giả: Barnett Rich, Christopher Thomas
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516
 
Glencoe Mathematics Geometry
Tác giả:
Xuất bản: : McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516
 
Geometry
Tác giả: Lee Stiff
Xuất bản: : Houghton Mifflin Company, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516
 
An algebraic introduction to complex projective geometry
Tác giả: Christian Peskine
Xuất bản: Cambridge England New York: Cambridge University Press, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516
 
The Penguin dictionary of curious and interesting geometry
Tác giả: D G Wells
Xuất bản: London England New York NY USA: Penguin Books, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516
 
Geometric problems on maxima and minima [electronic resource]
Tác giả: Titu Andreescu, Oleg Mushkarov, Luchezar N Stoyanov
Xuất bản: Boston Mass: Birkhauser, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516
 
Challenging problems in geometry
Tác giả: Alfred S Posamentier, Charles T Salkind
Xuất bản: New York: Dover Publications, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516
 
Geometric problems on maxima and minima
Tác giả: Titu Andreescu, Oleg Mushkarov, Luchezar N Stoyanov
Xuất bản: Boston: Birkhauser, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục