Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Bringing yoga to life [electronic resource] : the every day practice of enlightened living
Tác giả: Donna Farhi
Xuất bản: Pymble NSW New York: HarperCollins ebooks, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7046
 
Physical Wisdom : Kundalini yoga
Tác giả: Harbhajan Singh Khalsa
Xuất bản: : Ancient Healing Ways, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7046
 
Yoga for dummies, 3rd edition
Tác giả: Larry Payne
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley and Sons, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7046
 
Yoga Application for Low Back Pain [electronic resource]
Tác giả: Dongaonkar Dayanand
Xuất bản: New Delhi: Jaypee Brothers Pvt Ltd, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7046
 
Yoga as medicine the yogic prescription for health & healing : a yoga journal book
Tác giả: Timothy B McCall
Xuất bản: : Random House Publishing Group, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7046
 
Yoga cho sức khỏe vững bền = Yoga at home
Tác giả: Liz Lark, Mark Ansari, Cổ Phí Thị Ý Nhi
Xuất bản: Hà Nội: Phụ Nữ, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  613.7046
 
Kỹ thuật & thực hành Yoga toàn tập
Tác giả: BKS Iyengar, Nguyễn Thị Hồng Vân
Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  613.7046
 
Yoga anatomy
Tác giả: Leslie Kaminoff, Sharon Ellis, Amy Matthews
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7046
 
The heart of yoga : developing a personal practice
Tác giả: T K V Desikachar
Xuất bản: Rochester Vt: Inner Traditions International, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7046
 
Yantra yoga : the Tibetan yoga of movement : A stainless mirror of jewels : a commentary on Vairocana's The union of the...
Tác giả: Namkhai Norbu, Vairocana, Clement
Xuất bản: Ithaca NY: Snow Lion Publications, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7046
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục