Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Wong's essentials of pediatric nursing
Tác giả: Marilyn J Hockenberry, David Wilson, Donna L Wong
Xuất bản: St Louis Mo: ElsevierMosby, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9200231
 
Pediatric nursing demystified elektronisk ressurs
Tác giả: Joyce Young Johnson, James Edward Keogh
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9200231
 
Giáo trình điều dưỡng nhi khoa : đối tượng điều dưỡng đa khoa dùng cho các trường THCN
Tác giả: Đặng Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Phương Nga, Tạ Thanh Phương
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9200231
 
Điều dưỡng nhi khoa : sách đào tạo điều dưỡng đa khoa trung học
Tác giả: Trần Quỵ, Nguyễn Thúy Mai, Nguyễnm Tiến Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  618.9200231
 
Điều dưỡng nhi khoa cơ bản
Tác giả: Bùi Thị Thủy, Cao Thị Hoa, Lê Thanh Hải, Lê Thị Minh Hương, Trịnh Văn Hạnh
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  618.9200231
 
Điều dưỡng nhi khoa : sách dùng đào tạo cao đẳng điều dưỡng
Tác giả: Đinh Ngọc Đệ, Lâm Ngọc Thắng, Nguyễn Kim Hà, Nguyễn Thị Lan Anh, Phan Thị Minh Hạnh, Vũ Ngọc Thuận
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  618.9200231
 
Oxford handbook of clinical skills for children's and young people's nursing
Tác giả: Paula Dawson
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  618.9200231
 
Clinical assessment and monitoring in children
Tác giả: Diana Fergusson, Lorrie Lawton
Xuất bản: Oxford Malden MA: Blackwell Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9200231
 
Pediatric nursing demystified
Tác giả: Joyce Young Johnson, James Edward Keogh
Xuất bản: New York: McGraw Hill Medical, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9200231
 
1

Truy cập nhanh danh mục