Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 367 kết quả
Vacuum Technology [electronic resource] : Practice for Scientific Instruments
Tác giả: Nagamitsu Yoshimura
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.55
 
Vacuum technology : practice for scientific instruments
Tác giả: Nagamitsu Yoshimura
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.55
 
Nghiên cứu các giải pháp sử dụng máy lạnh hấp thụ hiệu quả
Tác giả: Trần Trung Kiên, Bùi Xuân Lâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.57
 
Sound and vibrations of positive displacement compressors [electronic resource]
Tác giả: Werner Soedel
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.5
 
Kỹ thuật lạnh ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi, Đinh Văn Thuận, Phạm Văn Tùy
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.56
 
Truyền động tự động khí nén
Tác giả: Phạm Văn Khảo
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.5
 
Công nghệ khí nén
Tác giả: Hồ Đắc Thọ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.5
 
Kỹ thuật lạnh cơ sở
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.56
 
Máy và thiết bị lạnh
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.57
 
Giáo trình kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.56
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục