Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 165 kết quả
The vibration analysis handbook
Tác giả: James I Taylor
Xuất bản: Tampa FL: Vibration Consultants Inc, 1994
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.811
 
Marks' calculations for machine design elektronisk ressurs
Tác giả: Thomas H Brown
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Complete digital design : a comprehensive guide to digital electronics and computer system architecture
Tác giả: Mark Balch
Xuất bản: New York London: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.81
 
Dung sai và lắp ghép
Tác giả: Ninh Đức Tốn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo Dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
Cơ sở thiết kế máy
Tác giả: Lê Văn Uyển
Xuất bản: Hà Nội: Giáo Dục Việt Nam, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Thiết kế nguyên lý máy sử dụng phần mềm Pro Engineer version 5
Tác giả: Lê Cung
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
Nguyên lý máy
Tác giả: Phạm Bá Khiển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.811
 
Multibody Dynamics elektronisk ressurs : Computational Methods and Applications
Tác giả: Krzysztof Arczewski, Wojciech Blajer, Janusz Fraczek, Marek Wojtyra
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.811
 
Dung sai lắp ghép : tài liệu tham khảo dành cho các cơ sở dạy nghề
Tác giả: Cao Văn Sâm, Vũ Xuân Hùng, Nguyễn Đức Thọ
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục