Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công ...
Tác giả: Đàm Nguyễn Hoài An, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.44068
 
Nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động quản lý chất thải rắn trên địa bàn Huyện Nhà Bè - TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Đoàn Đăng Quang, Phùng Chí Sỹ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.44068
 
Hoàn thiện về quản lý chất thải rắn tại công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2020
Tác giả: Trần Phước Thành, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.44068
 
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại phát sinh từ các cơ s...
Tác giả: Kiều Thị Lê Nga, Nguyễn Trọng Cẩn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.44068
 
Nghiên cứu hiện trạng, phân tích đề xuất giải pháp nâng cao quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Tân Phú tp.Hồ Chí M...
Tác giả: Thân Trung Kiên, Nguyễn Trọng Cẩn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.44068
 
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Thủ dầu một ...
Tác giả: Thiều Hoàng Phú Dương, Lê Mạnh Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.44068
 
Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống quản lý chất thải rắn công nghiệp tỉnh Bình Dương
Tác giả: Trần Hữu Tiến, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.44068
 
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp hoàn thiện mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố...
Tác giả: Đào Trọng Bình, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.44068
 
Nghiên cứu mô hình quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với quy hoạch phát triển huyện đảo Phú Quốc đến năm...
Tác giả: Đoàn Hữu Thắng, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.44068
 
Nghiên cứu quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Tác giả: Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.44068
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục