Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến
Tác giả: Nguyễn Việt Anh
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.742
 
Đánh giá hiện trạng môi trường chăn nuôi heo tại huyện Dầu Tiếng và đề xuất các biện pháp quản lý
Tác giả: Đặng Tiến Đức, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.7466
 
Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến
Tác giả: Nguyễn Việt Anh
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.742
 
Nitrates and nitrates in food and water
Tác giả: Michael Hill
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  628.74
 
Đánh giá hiệu quả của biện pháp tăng cường sinh học trong sản xuất compost từ rác thải sinh hoạt
Tác giả: Võ Thị Tường Vi, Nguyễn Ngọc Bích
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.744
 
Nghiên cứu sản xuất phân Compost từ vỏ khoai mì phục vụ nông nghiệp sinh thái
Tác giả: Đặng Thị Nhân, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.746
 
Nghiên cứu tận dụng phế phẩm nông nghiệp làm vật liệu xây dựng
Tác giả: Vũ Thị Bách, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.746
 
Solid waste technology & management. Volume 2
Tác giả: Thomas H Christensen
Xuất bản: Chichester UK: John Wiley Sons, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.744
 
Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi khuẩn chuyển hóa nito, ứng dụng sản xuất chế phẩm vi sinh dùng xử lý chất thải ch...
Tác giả: Lê Anh Thy, Phạm Huỳnh Ninh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  628.7466
 
Agricultural Waste and Residues
Tác giả: Anna Aladjadjiyan
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  628.74
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục