Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Fundamentals of aerodynamics
Tác giả: John David Anderson
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.1323
 
Modern flight dynamics
Tác giả: David K Schmidt
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.1323
 
Khí động lực học cơ bản
Tác giả: Trần Văn Trản
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.1323
 
Bài tập thủy khí động lực học ứng dụng
Tác giả: Hoàng Bá Chư, Trương Ngọc Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.1323
 
Fundamentals of aerodynamics
Tác giả: John David Anderson
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.1323
 
Aerodynamics for engineering students
Tác giả: EL Houghton, PW Carpenter
Xuất bản: Oxford: ButterworthHeinemann, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.1323
 
Aerodynamics for engineers
Tác giả: John J Bertin, Russell M Cummings, P Venkata Reddy
Xuất bản: Harlow England: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.1323
 
Aerodynamics of the airplane
Tác giả: Hermann Schlichting, Erich Truckenbrodt
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1979
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.1323
 
Airplane Aerodynamics and Performance
Tác giả: Jan Roskam, Chuan-Tau Edward Lan
Xuất bản: USA: Design Analysis and Research Corporation, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.1323
 
Airplane flight dynamics and automatic flight controls . Part I
Tác giả: Jan Roskam
Xuất bản: Lawrence Kan: DARcorporation, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.1323
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục