Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 156 kết quả
Fostering creativity : expert solutions to everyday challenges
Tác giả:
Xuất bản: Boston Mass: Harvard Business Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.314
 
Handbook of Improving Performance in the Workplace, Volumes 1 - 3 Set
Tác giả:
Xuất bản: sl: Pfeiffer, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.314
 
The talent management handbook : creating organizational excellence by identifying, developing, and promoting your best ...
Tác giả: Lance A Berger, Dorothy R Berger
Xuất bản: New York London: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.314
 
Management d'équipe : 7 leviers pour améliorer bien-être et efficacité au travail
Tác giả: Jean-Pierre Brun
Xuất bản: Paris: Eyrolles Editions dOrganisation, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.314
 
Động viên nhân viên = Motivating People
Tác giả: Robert Holden, Kim Phượng, Nguyễn Văn QuìNguyễn Văn Quì
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.314
 
The X-Factor : Getting extraorrdinary results from ordinary people
Tác giả: Ross Richard Reck
Xuất bản: Canada: John Wiley Sons, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.314
 
The 7 hidden reasons employees leave
Tác giả: Leigh Branham
Xuất bản: : American Management Association, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.314
 
A Carrot a Day
Tác giả: Adrian Robert Gostick, Greg Boswell, Chester Elton
Xuất bản: : Gibbs Smith Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.314
 
Soup : a recipe to nourish your team and culture
Tác giả: Jon Gordon
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.314
 
Peopleware : productive projects and teams
Tác giả: Tom DeMarco, Timothy R Lister
Xuất bản: New York NY: Dorset House Pub, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.314
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục