Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 54 kết quả
Conversations for Change: 12 Ways to Say it Right When it Matters Most
Tác giả: Shawn Kent Hayashi
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.45
 
Unified communications for dummies
Tác giả: Tony Bradley, Satish Shah
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.45
 
Giáo trình giao tiếp kinh doanh
Tác giả: Hà Nam Khánh Giao, Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Phạm Thị Trúc Ly
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  658.45
 
The 7 triggers to yes : The new science behind influencing people's decisions
Tác giả: Russell H Granger
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.45
 
Giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh
Tác giả: Peter E Friedes, Khánh Vân, David H Maister
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.45
 
Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
Tác giả: Dương Văn Bôn, Lê Ngọc Thắng, Lê Thẩm Dương, Nguyễn Văn Thụy, Phan Ngọc Minh, Trịnh Quốc Trung
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.45
 
Truyền thông trực tuyến và sự phát triển của doanh nghiệp
Tác giả: Lan Hương
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.45
 
Le plan de communication Elektronische Daten définir et organiser votre stratégie de communication
Tác giả: Thierry Libaert
Xuất bản: Paris: Dunod, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.45
 
Đối thoại và hợp tác
Tác giả: Phòng thương mại
Xuất bản: TpHCM: Thống Kê, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.45
 
Giao tiếp trong kinh doanh
Tác giả: Vũ Thị Phượng, Dương Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.45
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục