Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Tìm hiểu quy trình sản xuất đậu phộng BBQ tại công ty TNHH MTV TM - SX - Trồng trọt Tân Tân : Báo cáo thực tập tốt nghiệ...
Tác giả: Lê Thị Huỳnh Như, Nguyễn Hoàng Tuyết Ngân, Phan Thị Thanh Hòa, Trương Thị Phương Khanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.8056596
 
Công ty TNHH MTV - SX - Trồng trọt Tân Tân Sản phẩm đậu phộng nước cốt dừa : báo cáo thực tập tốt nghiệp
Tác giả: Ngô Thị Mỹ Hòa, Đoàn Thị Trà My, Huỳnh Phương Uyên, Nguyễn Hoàng Sang
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.8056596
 
Tìm hiểu quy trình sản xuất đậu phộng nước cốt dừa tại công ty TNHH MTV TM - SX - Trồng trọt Tân Tân : Báo cáo thực tập ...
Tác giả: Trần Thị Thảo Quyên, Bùi Đức Chí Thiện, Nguyễn Thị Bé Măng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.8056596
 
Quy trình sản xuất đậu phộng nước cốt dừa tại công ty TNHH MTV TM - SX - trồng trọt Tân Tân
Tác giả: Nguyễn Kim Như, Huỳnh Kim Phụng, Lê Thị Trúc Phương, Nguyễn Thị Mộng Thúy
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.8056596
 
Tìm hiểu quy trình sản xuất đậu phộng nước cốt dừa tại công ty TNHH MTV TM - SX - Trồng trọt Tân Tân
Tác giả: Bùi Đức Chí Thiện, Lý Uyển My, Nguyễn Ngọc Thúy Hậu, Phạm Thị Phương Thảo, Trần Lê Hông Châu
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.8056596
 
1

Truy cập nhanh danh mục