Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Vật liệu dệt may
Tác giả: Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  677
 
Công nghệ dệt thoi
Tác giả: Huỳnh Văn Trí
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  677
 
Công nghệ gia công sợi hóa học
Tác giả: Huỳnh Văn Trí, Huỳnh Tiến Phong, Nguyễn Công Toàn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  677
 
Bài giảng vật liệu dệt may
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Quyên
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  677
 
Design and manufacture of textile composites
Tác giả: A C Long
Xuất bản: Cambridge Boca Raton: Woodhead Pub Ltd in association with the Textile Institute CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  677
 
Textiles and fashion : materials, design and technology
Tác giả: R Sinclair
Xuất bản: Boston MA: Elsevier, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  677
 
Industrial application of natural fibres : structure, properties, and technical applications
Tác giả: Jörg Müssig
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  677
 
Vật liệu dệt may
Tác giả: Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  677
 
Engineering textiles : integrating the design and manufacture of textile products
Tác giả: Yehia Elmogahzy
Xuất bản: Oxford: Woodhead Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  677
 
Textile Advances in the Automotive Industry
Tác giả: R Shishoo
Xuất bản: England: Woodhead Publishing Limited, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  677
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục