Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 162 kết quả
Licensing photography
Tác giả: Richard Weisgrau, Victor Perlman
Xuất bản: New York: Allworth Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770.68
 
David Busch's Canon EOS Rebel T3/1100D [electronic resource] : guide to digital SLR photography
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Photoshop restoration & retouching
Tác giả: Katrin Eismann
Xuất bản: Indianapolis Ind: New Riders, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770.285
 
Dorothea Lange
Tác giả: Kerry Acker
Xuất bản: Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Encyclopedia of nineteenth-century photography
Tác giả: John Hannavy
Xuất bản: New York: Taylor Francis Group, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770.3
 
David Busch's mastering digital SLR photography
Tác giả: David D BuschDavid D Busch
Xuất bản: Boston MA: Course Technology Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Art of Professional Photography
Tác giả: Linda Robinson
Xuất bản: : Global Media, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Tucci and Usmani's the business of photography
Tác giả: Damon Tucci
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media Inc, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770.688
 
Commercial photography handbook : business techniques for professional digital photographers
Tác giả: Kirk Tuck
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media Inc, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  770.68
 
Create great iPhone photos : apps, tips, tricks, and effects [electronic resource]
Tác giả: Allan Hoffman
Xuất bản: San Francisco Calif: No Starch Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770.285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục