Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 4150 kết quả
The best laid plans
Tác giả: Sidney Sheldon
Xuất bản: London: HarperCollins Publishers, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Are you afraid of the dark? : a novel
Tác giả: Sidney Sheldon
Xuất bản: New York: William Morrow, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Misery
Tác giả: Stephen King
Xuất bản: : Distribooks Inc, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
La Espada Rota
Tác giả: Poul Anderson
Xuất bản: : Anaya, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The son of Neptune
Tác giả: Rick Riordan
Xuất bản: New York: DisneyHyperion Books, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
2001, a space odyssey
Tác giả: Arthur C Clarke, Stanley Kubrick
Xuất bản: New York: ROC, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The diamond age
Tác giả: Neal Stephenson
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Pet sematary
Tác giả: Stephen King
Xuất bản: New York: Pocket Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The long goodbye
Tác giả: Raymond Chandler
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Quicker than the eye
Tác giả: Ray Bradbury
Xuất bản: New York: Avon Books, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục